ЛЕД луни за вграждане с индиректна светлина LED тела за индустриално осветление Осветителни тела за баня LED RGB осветление с DMX управление LED RGB ленти и контролери LED лампи и луни
Продукти
Калкулатор

Калкулатор

Ultralux® ви предоставя калкулатор, с чиято помощ бихте могли да изчислите икономията (в лева и в киловатчаса) на консумираната електроенергия от енергоспестяващите крушки, сравнена с обикновените крушки с нажежаема жичка.

Какво трябва да направим?
1. Изберете тип на крушката, за която ще пресмятате консумация. По зададените от вас изходни параметри, калкулаторът изчислява данни паралелно за двата типа крушки.
2. Изберете мощност на крушката.
3. Задайте броя на крушките, за които искате да направите изчисленията.
4. Въведете броя часове, в които крушката работи по дневната тарифа на електроенергията.
5. Въведете броя часове, в които крушката работи по нощната тарифа на електроенергията.
6. Задайте брой дни, за които да бъде извършено пресмятането.

Натиснете бутона "Изчисли". Калкулаторът автоматично пресмята общата консумирана електроенергия от единия и от другия вид крушки, сумата в лева, която е изконсумирана на база текущите тарифи за дневна и нощна електроенергия (0,22 лв. дневна тарифа и 0,12 лв. нощна тарифа), и икономията в лева, която се получава при използване на енергоспестяващи крушки.Калкулатор
изберете тип крушка*
изберете мощност на крушката *
 W
изберете брой крушки*
 бр.
колко часа на ден ще работи по дневна тарифа? *
 часа
колко часа на ден ще работи по нощна тарифа? *
 часа
период на експлоатация в дни*
 дни
 
Техническа спецификация
 
 
Крушка с нажежаема жичка
Консумирана електроенергия за периода в КВт
 КВт
 КВт
Обща дължима сума в лева
 лв.
 лв.
Икономия в лева
 лв.