Jamstvo

Jamstveni uvjeti za proizvode Ultralux®

Ultralux® je zaštićena robna marka tvrtke Boriana EOOD, OIB 817073523, adresa: Ul. 3. mart br. 12, Drjanovo 5370, Bugarska.

Za proizvode Ultralux® Boriana EOOD svojim kupcima pruža jamstvenu podršku, u skladu s uvjetima opisanim na pakiranju proizvoda. 

Jamstvenim događajem smatraju se kvarovi nastali u procesu normalne uporabe tijekom jamstvenog razdoblja i u skladu s važećim zakonima i drugim propisima u Republici Bugarskoj.

1. Valjanost jamstva

 • Jamstvo vrijedi za kvarove nastale pri uporabi, proizvodne kvarove, kao i nedostatke korištenih materijala ili neusklađenosti sa specifikacijama.
 • Jamstvo nije važeće u sljedećim okolnostima: nepravilna uporaba proizvoda, neodgovarajući radni uvjeti, kvarovi uzrokovani vanjskim utjecajima (uključujući prekide električnog napajanja), nepravilno tehničko održavanje ili korištenje usluga neovlaštenog servisa.

2. Jamstveni rok

 • Jamstveni rok započinje teći od datuma kupnje. Datum kupnje potvrđuje se odgovarajućom fakturom/fiskalnim računom.
 • Jamstveni rok je naznačen na pakiranju proizvoda, kao i u tehničkim specifikacijama i/ili uputama za uporabu.
 • U skladu s uvjetima za uporabu, rok za određeni proizvod može biti individualan i može se razlikovati od roka navedenog na pakiranju, za što se nakon dogovora dodatno popunjava jamstveni list.
 • U slučaju eventualnog popravka ili zamjene proizvoda novim, jamstveni se rok NE produžava.
 • Ukoliko je jamstveni rok istekao, usluga popravka proizvoda vrši se uz naknadu.
 • Jamstvo ne pokriva kvarove pripadajućeg potrošnog materijala (npr. baterije koje nisu punjive).

3. Rješavanje pisanih prigovora

 • Pisani prigovori se rješavaju na jedan od sljedećih načina (prioritiziranje se vrši navedenim redoslijedom): popravak proizvoda, zamjena proizvoda novim, povrat proizvoda i povrat plaćenog iznosa.
 • U svim slučajevima jamstvenog servisa potrebno je predočiti fakturu ili fiskalni račun kojim se potvrđuje datum kupnje i identificira proizvod.
 • Popravke proizvoda obavlja samo ovlašteni servis.
 • Proizvodi se u servis šalju očišćeni i s opisom kvara u pismenoj formi.
 • Pakiranje proizvoda mora biti usklađeno s transportom.

4. Adresa za podnošenje pisanih prigovora

Pisani prigovori se podnose u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen.