Гаранция

Гаранционни условия за продукти Ultralux®

Ultralux® е запазена марка на Боряна ЕООД ЕИК817073523 с адрес: ул. 3-ти Март 12, гр. Дряново 5370, България.

За продуктите Ultralux®, Боряна ЕООД осигурява за своите клиенти гаранционна поддръжка, съгласно условията, описани на придружаващата продукта опаковка.

Като гаранционно събитие се приемат дефекти, възникнали в процеса на нормалната експлоатация за времето на гаранционния период и в съответствие с действащите закони и други разпоредби в Република България.

 1. Валидност на гаранцията
 • Гаранцията е валидна за дефекти проявени при експлоатацията, производствени дефекти, както и за дефекти в използваните материали или несъответствия в спецификациите.
 • Гаранцията не е валидна при следните обстоятелства: неправилна експлоатация на продукта, неподходящи работни условия, дефекти от външна намеса (включително смущения по електрозахранването), несъответна техническа поддръжка или ползването на неоторизиран сервиз.
 1. Гаранционен срок
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Датата на покупката се удостоверява със съответната фактура/касов бон.
 • Гаранционният срок е указан на опаковката на продукта, както и в техническите спецификации и/или инструкции за експлоатация.
 • Срокът може да е индивидуален за конкретен продукт според експлоатационните условия и да се различава от обявения на опаковката, за което след споразумение  допълнително се попълва гаранционна карта.
 • При евентуален ремонт или замяна на продукта с нов гаранционният срок НЕ се удължава.
 • В случай, че гаранционния срок е изтекъл услугата по ремонтирането на продукта се извършва срещу заплащане.
 • Гаранцията не покрива дефекти на прилежащи консумативи (например непрезареждаеми батерии).
 1. Обслужване на рекламациите
 • Рекламациите се обслужват по един от следните начини (приоритетът е по посочения ред ): ремонт на продукта, замяна на продукта с нов, приемане обратно на продукта и възстановяване на платената сума.
 • При всички случаи на гаранционно обслужване е необходимо представянето на фактура или касов бон за удостоверяване датата на придобиването и идентификация на продукта.
 • Ремонтите на продуктите се извършват само от оторизиран сервиз.
 • Продуктите се изпращат до сервиза почистени и с писмено описание на дефекта.
 • Опаковката на продукта трябва да е съответна според транспорта.
 1. Адрес за предявяване на рекламациите
 • Рекламациите се предявяват в обекта на търговеца, от който е закупен продукта.
 • В случай на невъзможност за предявяване на гаранциите в обекта, продуктът може да се изпрати за обслужване директно на адрес: Централен склад Боряна ЕООД, ул. Шипка 213, гр. Дряново 5370, област Габрово. Прилагането на документите фактура/касов бон и писмено описание на дефекта е задължително условие за спазване на гаранцията.