Сертификати
Всички сертификати са издадени на производителя за серията Ultralux® от водещия международен концерн за тестване на безопасността и качеството на продукти системи и услуги ТЮФ Рейнланд, с местонахождение Кьолн, Германия. Със серията Ultralux® ние се стрeмим да постигнем хармония между човека, технологиите и природата.
Продуктите на Ultralux® са ISO 9001 сертифицирани и отговарят на най-високия стандарт за дизайн, разработка, производство и разпространение.
Продуктите с марка Ultralux® са СЕ сертифицирани и покриват съответните директиви на Европейската общност за безопасност при употреба, здравна и екологична целесъобразност.
Сертификатът "RoHS", задължителен за Европейската общност, удостоверява пълното съответствие на Ultralux® продуктите с изискванията на Европейската RoHS директива 2002/95/EC за липса на опасни вещества в електрически и електронни уреди.
GS сертификатът е присъден на продуктите от серията Ultralux®, за да удостовери безопасността и практическата целесъобразност по съответните директиви и изисквания на Република Германия.
Продуктите с марка Ultralux® са тествани и одобрени в съотвествие с действащите Европейски директиви за електромагнитна съвместимост (EMC) и безопасност (Product Safety)